Rekrutacja

24.03.2022

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023


Szanowi Państwo!

Od 7 maja rozpoczynamy rekrutację uczniów do SZKOŁY PODSTAWOWEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SZKOLE POLSKIEJ W ZURYCHU.

Zapisu – drogą ONLINE dokonują rodzice/prawni opiekunowie dzieci w terminie od 7 maja 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej uzupełniającej pierwszeństwo mają dzieci siedmioletnie, rocznik 2015.

O przyjęciu do Szkoły decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów.

Zapisu można dokonać drogą ONLINE, wysyłając wymagane dokumenty na adres rekrutacja@szkola.ch

💾 Regulamin rekrutacji

💾 Wymagane dokumenty