Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Bernie
z siedzibą w Zurychu

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Bernie z siedzibą w Zurychu rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2006 roku.

Do 31 sierpnia 2019 r. szkoła działała pod nazwą Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Bernie z siedzibą w Zurychu.

Organem koordynującym i sprawującym nadzór pedagogiczny jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie.

W skład Szkoły wchodzi ośmioletnia szkoła podstawowa oraz czteroletnie liceum ogólnokształcące.

Więcej informacji o powstaniu i historii szkoły znajdziesz tutaj: Uroczyste otwarcie Szkoły Polskiej w Zurychu: 23.09.2006  i tutaj: Wspomnienie 10-lecia Szkoły Polskiej w Zurychu

Od roku szkolnego 2019 / 2020 nasza szkoła należy do szwajcarskiego programu HSK (Heimatliche Sprache und Kultur).

Program promuje krzewienie języków narodowych wśród dzieci imigrantów.

Zajęcia w naszej szkole odbywają się w Zurychu w:

Schulhaus Manegg, kl. I - III

Schulhaus Hans Asper, kl. IV - VIII, LO