Konkurs
Oblicza polskiej historii na znaczkach pocztowych

04.03.2023

Wyniki szkolnego konkursu historycznego

Oblicza polskiej historii na znaczkach pocztowych


Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie. Powstało wiele ciekawych i kreatywnych prac. Gratulujemy!


Laureatami konkursu zostali:

Klasy 4-6:

Klasy 7,8 i LO:

21.09.2022

Konkurs

Oblicza polskiej historii na znaczkach pocztowych


Regulamin szkolnego konkursu historycznego

 

Oblicza polskiej historii na znaczkach pocztowych

1. Organizatorzy: Maria Pociecha Łoś i Lidia Maruszewska, nauczycielki wiedzy o Polsce.

2. Cele konkursu:

·      Pogłębianie wiedzy i kształtowanie zainteresowań historią Ojczyzny

·      Rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach.

·      Zwrócenie uwagi młodzieży na konieczność zachowania pamięci o przeszłości. Zainteresowanie uczniów wybitnymi Polakami.

3. Adresaci: uczniowie klas 4 - 8 Szkoły Podstawowej oraz klas 1 - 4 Liceum w Szkole Polskiej w Zurychu.

4. Zasady konkursu:

Tematyka konkursu związana jest z życiem i dokonaniami wybitnych Polaków działających podczas II wojny światowej i/lub w okresie PRL-u.

Każdy z uczestników przygotowuje projekt znaczka upamiętniający życie którejś z poniższych postaci:

Ojciec Maksymilian Maria Kolbe

Ksiądz Jerzy Popiełuszko

Witold Pilecki

Irena Sendlerowa

Danuta Siedzikówna (ps. Inka)

Maria Krystyna Skarbek

Elżbieta Zawacka

- Na znaczku powinny być widoczne atrybuty, będące swoistymi identyfikatorami wybranej postaci. (UWAGA! Unikamy drastycznych obrazów).

- Praca powinna mieć twórczy charakter.

- Technika pracy dowolna. Może być wykonana ręcznie (ołówkiem, węglem, kredkami, pisakami, farbami, itd...) lub w formie graficznej (komputerowo).

- Do projektu znaczka powinna być dołączona informacja, jakiej postaci on dotyczy.

- Pracę należy oddać nauczycielkom od wiedzy o Polsce do 30.11.2022r.

- Prace można również przesłać na adresy:

maria.pociecha-los@szkola.ch

lidia.maruszewska@szkola.ch

- Prace przekazane przez uczniów zostaną ocenione przez Komisję Konkursową

w składzie: Maria Pociecha Łoś, Lidia Maruszewska

- Komisja Konkursowa będzie zwracać uwagę na samodzielność, wartość merytoryczną pracy oraz jej oryginalność.

5. Przetwarzanie danych osobowych - Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (RODO).

 

6. Nagrody:

Sponsorem nagród jest Rada Rodziców.