Kontakt

  • Dyrektor Szkoły: mgr Agnieszka Vavřiček-Banaś, zurych@orpeg.pl, tel: 078 763 2801

kontakt w sprawach organizacyjnych, edukacyjno-wychowawczych, programu nauczania
  • Stowarzyszenie Rodziców przy Szkole Polskiej w Zurychu:

    • Joanna Gołdyś, z-ca przewodniczącj: verein@szkola.ch