Kontakt

  • Kierownik Szkoły: mgr Agnieszka Vavřiček-Banaś, zurych@orpeg.pl, tel: 078 763 2801

kontakt w sprawach organizacyjnych, edukacyjno-wychowawczych, programu nauczania