Kalendarium 2022/2023


Kalendarz wydarzeń szkolnych 2022/23 *

20232022


* Zastrzegamy sobie prawo zmiany terminów w kalendarzu z przyczyn niezależnych od szkoły.