Kadra nauczycielska

mgr Agnieszka Vavřiček-BanaśDyrektor Szkoły Polskiej w Zurychuj.polskizurych@orpeg.pl, tel: 078 763 2801
mgr Hanna Szatkowskaedukacja wczesnoszkolnahanna.szatkowska@szkola.ch
mgr Agnieszka Sztacheraedukacja wczesnoszkolnaagnieszka.sztachera@szkola.ch
mgr Agata Włodarczykedukacja wczesnoszkolnaagata.wlodarczyk@szkola.ch
mgr Aleksandra Wołochjęzyk polskialeksandra.woloch@szkola.ch
mgr Katarzyna Strzeleckajęzyk polskikatarzyna.strzelecka@szkola.ch
mgr Joanna Stadlerjęzyk polskijoanna.stadler@szkola.ch
mgr Lidia Maruszewskawiedza o Polscelidia.maruszewska@szkola.ch
mgr Maria Pociecha-Łoświedza o Polscemaria.pociecha-los@szkola.ch
mgr Małgorzata Milczukreligiamalgorzata.milczuk@szkola.ch
Zdjęcia wykonał Kajetan Sumiła, uczeń II klasy LO, 2020