Biblioteka

Regulamin Biblioteki Szkoły Polskiej w Zurychu

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie i nauczyciele SPK w Zurychu.

2. Biblioteka udostępnia swe zbiory od września do czerwca każdego roku.

3. Każdy użytkownik biblioteki ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biblioteki.

4. Czytelnicy, którzy zalegają ze zwrotem materiałów bibliotecznych nie mogą pożyczać żadnych materiałów do czasu uregulowania swoich zobowiązań.

5. Wszystkich czytelników obowiązuje zwrot wypożyczonych materiałów do 15 czerwca.

6. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.

7. W przypadku zagubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej samej pozycji lub pokrycia kosztów zakupu nowej pozycji.

8. Czytelnik może wypożyczać książki jedynie na swoje nazwisko.

9. Czytelnik nie przestrzegający regulaminu biblioteki podlega zawieszeniu w prawach czytelnika.

Prośbę o rezerwację wybranych książek proszę wysyłać na adres biblioteka@szkola.ch