Kalendarium wydarzeń w roku szkolnym 2023/2024


Kalendarz wydarzeń szkolnych 2023/24 *

20242023


* Zastrzegamy sobie prawo zmiany terminów w kalendarzu z przyczyn niezależnych od szkoły.