Sceny z życia
Marii Skłodowskiej-Curie

Regulamin szkolnego konkursu „Sceny z życia Marii Skłodowskiej-Curie”


B) Film:
a. Czas trwania filmu, animacji, kolażu nie może przekroczyć 2 minut. Filmy trwające powyżej 2 minut nie zostaną zakwalifikowane do   Konkursu.
b. Film powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery video, aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego itp.
c. Film może być wzbogacony o muzyczne tło. Podczas prezentacji filmów na uroczystości nadania imienia szkole, zostaną one wyświetlone jako filmy nieme.
d. Film musi zawierać „napisy”: komentarze autorskie/narratorskie do przedstawionych scen, dialogi, cytaty.

Obie prace:
- powinny być czytelnie podpisane - imię, nazwisko, klasa,
- należy oddać nauczycielkom języka polskiego lub przesłać na adres, konkurs.literacki@szkola.ch do 21 kwietnia 2024 roku - w przypadku filmów należy użyć "WeTransfer",
- zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, w której skład wchodzą nauczycielki języka polskiego.

Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (RODO).

Sponsorem nagród jest Rada Rodziców.

Regulamin szkolnego konkursu „Sceny z życia Marii Skłodowskiej-Curie”


B) Film:
a. Czas trwania filmu, animacji, kolażu nie może przekroczyć 2 minut. Filmy trwające powyżej 2 minut nie zostaną zakwalifikowane do   Konkursu.
b. Film powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery video, aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego itp.
c. Film może być wzbogacony o muzyczne tło. Podczas prezentacji filmów na uroczystości nadania imienia szkole, zostaną one wyświetlone jako filmy nieme.
d. Film musi zawierać „napisy”: komentarze autorskie/narratorskie do przedstawionych scen, dialogi, cytaty.

Obie prace:
- powinny być czytelnie podpisane - imię, nazwisko, klasa,
- należy oddać nauczycielkom języka polskiego lub przesłać na adres, konkurs.literacki@szkola.ch do 21 kwietnia 2024 roku - w przypadku filmów należy użyć "WeTransfer",
- zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, w której skład wchodzą nauczycielki języka polskiego.

Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (RODO).

Sponsorem nagród jest Rada Rodziców.