Szkolny konkurs historyczny - najpiękniejsza legenda o dzwoniącym Zygmuncie

01.07.2021

Rozstrzygnięcie konkursu "Najpiękniejsza legenda o dzwoniącym Zygmuncie"

Tegoroczny szkolny konkurs historyczny został zakończony. Uczestnicy mieli za zadanie napisać własną legendę o najsławniejszym polskim dzwonie - dzwonie Zygmunt. Otrzymaliśmy wiele kreatywnych i ciekawych opowieści. Naszym uczniom bardzo za nie dziękujemy!

Złożyliśmy je wszystkie w jedną całość i zapraszamy do lektury!


Komisja konkursowa w składzie: Maria Pociecha-Łoś, Lidia Maruszewska, Katarzyna Strzelecka dokonała wyboru najlepszych prac w dwóch grupach wiekowych, a oto wyniki konkursu:

Kategoria wiekowa 10-13 lat

I miejsce - Janek Szatkowski (kl. VI)

II miejsce - Zosia Dechnik (kl. IVA)

III miejsce ex aequo - Janek Gruszczyński i David Mischler (kl. VB)


Kategoria wiekowa 14-19 lat

I miejsce ex aequo - Jakub Kwiatkowski (kl. VIII) i Kacper Maruszewski (kl. I LO)

II miejsce - Nela Piwońska (kl. I LO)

III miejsce - Karolina Bühler (kl. VII)


Wyróżnienia:

Marysia Zangerl (kl. VA)

Jakub Moskal (kl. VI)

Zosia Nowak (kl. VI)


Laureatom i wyróżnionym pięknie gratulujemy. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział

i życzymy powodzenia w kolejnych konkursach.

Nagrody konkursowe zostały sfinansowane ze składek członkowskich Stowarzyszenia Rodziców przy Szkole Polskiej w Zurychu.

Prace konkursowe

Legendy.pdf

Ogłoszenie konkursu

Regulamin szkolnego konkursu historycznego
Najpiękniejsza legenda o dzwoniącym Zygmuncie

 1. Organizatorzy: Maria Pociecha Łoś i Lidia Maruszewska - nauczycielki wiedzy o Polsce.

 2. Cele konkursu:

  • Pogłębianie wiedzy i kształtowanie zainteresowań historią Ojczyzny

  • Rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach.

  • Zwrócenie uwagi młodzieży na konieczność zachowania pamięci o przeszłości.

  • Zainteresowanie uczniów polskimi zabytkami

 3. Adresaci

  • uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej oraz 1- 3 Liceum w Szkole Polskiej w Zurychu.

 4. Zasady konkursu

  • Tematyka konkursu związana jest z historią dzwonu Zygmunta.

  • Każdy z uczestników konkursu pisze legendę wymyśloną przez autora/autorów.

  • Legenda powinna posiadać tytuł.

  • Praca powinna być napisana w języku polskim.

  • Jedna legenda może być napisana przez 1, 2 lub trzech autorów.

  • Praca może być napisana odręcznie lub na komputerze.

  • Praca może być dodatkowo wzbogacona o rysunki, ilustracje.

  • Liczba stron i format pracy dowolny.

  • Pracę należy oddać nauczycielkom od wiedzy o Polsce do dnia 17.04.2021 r.

  • Prace można również przesłać na adres: lidia.maruszewska@szkola.ch

  • Prace przekazane przez uczniów zostaną ocenione przez Komisję Konkursową w składzie: Maria Pociecha Łoś, Lidia Maruszewska i Katarzyna Strzelecka

  • Komisja Konkursowa będzie zwracać uwagę na samodzielność, wartość merytoryczną pracy oraz jej oryginalność.

 5. Przetwarzanie danych osobowych

Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (RODO).

 1. Nagrody

Sponsorem nagród jest Rada Rodziców.