Wolne stanowiska nauczycieli

10.04.2022

Kierownik Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Bernie z siedzibą w Zurychu

ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela języka polskiego


Wymiar czasu pracy: niepełny etat (od 3/26 do 6/26),

data rozpoczęcia pracy: 01.09.2022 r.


Ogłoszenie - język polski 💾