Konkurs polonistyczny
Przysłowiem malowane

10.11.2022

Konkurs polonistyczny Przysłowiem malowane


Zapraszamy wszystkich uczniów klas 4 - 8 oraz liceum do wzięcia udziału w konkursie polonistycznym pt. „Przysłowiem malowane

 • zadaniem konkursowym jest wykonanie plakatu ilustrującego polskie przysłowie lub powiedzenie pochodzące ze źródeł literackich lub ludowych

 • na plakacie powinno być również zapisane przysłowie / powiedzenie wybrane przez autorkę/autora pracy


Termin składania prac – do końca stycznia 2023 r.

Technika dowolna (malarska, rysunkowa, graficzna – także komputerowa, fotograficzna, kolaż etc.) ; format nie mniejsze niż A4

Na uczestników czekają NAGRODY!

Regulamin szkolnego konkursu polonistycznego

„Przysłowiem malowane”

 1. Organizatorzy:

  • nauczycielki języka polskiego Szkoły Polskiej w Zurychu.

 2. Cele konkursu:

  • zachęcanie do zainteresowania się tematyką przysłów i powiedzeń wyrażających sentencję lub myśl pochodzącą ze źródeł literackich lub ludowych,

  • rozwijanie literackich i plastycznych zainteresowań,

  • popularyzacja przysłów i powiedzeń,

  • rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

 3. Adresaci:

  • uczennice i uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej oraz Liceum Szkoły Polskiej w Zurychu.

 4. Zasady konkursu:

  • zadaniem konkursowym jest wykonanie plakatu ilustrującego polskie przysłowie lub powiedzenie pochodzące ze źródeł literackich lub ludowych

  • na plakacie powinno być również zapisane przysłowie / powiedzenie wybrane przez autorkę/autora pracy

  • technika prac plastycznych – dowolna (malarska, rysunkowa, graficzna – także komputerowa, fotograficzna, kolaż etc.)

  • format nie mniejszy niż A4

  • prace powinny być czytelnie podpisane na odwrocie (imię i nazwisko, klasa)

  • pracę należy oddać nauczycielkom języka polskiego lub w przypadku grafiki komputerowej przesłać na adres konkurs.literacki@szkola.ch do końca stycznia

  • przekazane prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, w której skład wchodzą nauczycielki języka polskiego

  • Komisja Konkursowa będzie zwracać uwagę na samodzielność, wartość merytoryczną pracy oraz jej oryginalność

 5. Przetwarzanie danych osobowych.

Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (RODO).

 1. Nagrody.

  • Sponsorem nagród jest Rada Rodziców.