Szkoła Polska w Zurychu

Zapraszamy do zapoznania się ze Statutem szkoły.

Dokument dostępny w formacie PDF