Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Bernie z siedzibą w Zurychu

Uwaga! Termin nadsyłania głosów na Walne Zgromdzenie upływa za

Frekwencja na dzień 30.11.2020, godz. 15:00 > 89 nadesłanych listów.

21.11.2020

❗❗❗ Walne zgromadzenie członków stowarzyszenia Gründungskomitee der Polnischen Schule in Zürich ❗❗❗

„Uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Gründungskomitee der Polnischen Schule in Zürich odbędzie się, w związku z pandemią COVID-19, w trybie korespondencyjnym.

21 listopada 2020 r. Członkowie Stowarzyszenia, którzy złożyli podpisany wniosek o członkostwo, powinni otrzymać pocztą zaproszenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu 2020 w formie listu tradycyjnego z załączoną kartą do głosowania i kopertą zwrotną oraz wiadomość e-mail z załącznikami.

Walne Zgromadzenie odbędzie się 6 grudnia 2020 r. Porządek obrad Członkowie otrzymali pocztą.
Na wszystkie głosy Członków Stowarzyszenia czekamy do 5 grudnia 2020 r.
Wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronie internetowej.

Pozdrawiamy
Zarząd Stowarzyszenia”

21.08.2020

Wyciąg z koncepcji ochronnej szkoły Hansa Aspera oraz Manegg opracowany na podstawie federalnego rozporządzania ogłoszonego w celu zwalczania epidemii COVID-19

Zasady i zalecenia rządu federalnego, kantonu i tej koncepcji ochronnej muszą być przestrzegane przez wszystkie osoby w szkole.

Czytaj dalej ...

Zapraszamy do zapoznania się ze Statutem szkoły.