Polska Opowieść Wigilijna w 3 aktach

21.01.2023

Polska Opowieść Wigilijna w 3 aktach


Wszystko jest opowieścią. To, w co wierzymy, to, co poznajemy,

co pamiętamy, a nawet to, co śnimy. Wszystko jest opowieścią,

narracją, sekwencją zdarzeń i osób przekazujących sobie emocje.

C.R.Zafon


10 grudnia na deskach naszego szkolnego teatru wystąpili uczniowie klasy VII. Przedstawili opowieść wigilijną inspirowaną tematami poruszanymi na lekcjach języka polskiego i historii.

Wcielając się w wielkich romantyków czy też ojców niepodległej Polski, wspominali ważne fakty i jednocześnie puszczali oko do widowni – tworząc na scenie hipotetyczne sytuacje spotkań wielkich mistrzów. Uczniowski chór rodem z „Dziadów” Mickiewicza potęgował napięcie, aby od „ciemności, niepewności i tęsknoty” przejść do pojednania przy dźwiękach kolęd zaśpiewanych z rodzicami.