List Dyrektor ORPEG oraz list Ministra Edukacji i Nauki z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023

W wychowaniu chodzi właśnie o to, aby człowiek stawał się coraz

bardziej człowiekiem - o to, aby bardziej „był”, a nie tylko „miał”,

aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej

i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej

być nie tylko z drugimi, ale także i dla drugich.

Jan Paweł II

Szanowni Państwo!

inaugurujemy nowy rok szkolny 2022/2023. Przed nami rok pełen wyzwań, którym wspólnie musimy stawić czoła. To także czas zmian dla społeczności szkolnej skupionej wokół Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Miło mi poinformować, że w dniu 1 września br. rozpoczyna działalność Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Reykjaviku z siedzibą w Keflavíku. Tym samym nasza orpegowska rodzina liczy już 70 placówek w 36 krajach na 4 kontynentach.

Na ten moment wszyscy czekaliśmy - zakończyliśmy epokę papierowych legitymacji szkolnych. Od września uczniowie szkół polskich, sekcji polskich oraz szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w systemie kształcenia na odległość będą mogli korzystać z e-legitymacji.

Kolejna istotna zmiana, będąca odpowiedzią na postulaty społeczności szkolnej – z początkiem nowego roku szkolnego Kierownicy szkół polskich będą tytułować się Dyrektorami.

Przy tej okazji jest mi niezmiernie miło powitać u progu rozpoczynającego się roku szkolnego nowych Dyrektorów szkół polskich oraz nowego Kierownika sekcji polskiej we Francji.

Nowy rok szkolny to także czas rozpoczęcia nowych przedsięwzięć edukacyjnych i wychowawczych. Jednym z nich jest projekt „Poznaj Polskę – kraj rodzinny”.

W ramach programu szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdów do miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki.

Misją drugiego projektu „Laboratoria Przyszłości” jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Gorąco zachęcam Państwa i uczniów do udziału w obu projektach.

Pojawiła się również możliwość organizowania w trakcie nowego roku szkolnego oddziałów dziecięcych w szkołach polskich, co będzie istotnym etapem przygotowania do nauki na dalszym etapie edukacji ucznia w szkole polskiej.

I na koniec - pragnę Państwa poinformować, że od początku października br. zmieniamy siedzibę Ośrodka, ale niezmiennie pozostajemy w obrębie Warszawy.

Szanowni Państwo, wierzę, że dzięki tym pozytywnym zmianom możemy kształtować rzeczywistość na miarę naszych oczekiwań i z satysfakcją obserwować efekty podejmowanych działań.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Szanowni Nauczyciele,

życzę Państwu sukcesów, zadowolenia z pracy oraz tej iskry, która ma moc inspirowania swoich podopiecznych nowymi ideami, pasjami i chęcią do nauki. Budujecie w uczniach postawę patriotyczną poprzez zachęcanie do codziennej nauki i pokazywanie korzyści z władania piękną polszczyzną, pragnę Wam za to serdecznie podziękować i wyrazić swój podziw dla ogromu Waszej pracy. Współtworzą Państwo grupę przyszłych Ambasadorów Rzeczypospolitej – na którą składają się tysiące młodych twarzy i losów.

Szanowni Rodzice,

życzę Państwu cierpliwości, wytrwałości oraz nieustającej wiary w to, że praca włożona w edukację Waszych pociech przełoży się na jakość ich dorosłego życia oraz otworzy im wiele możliwości. Pamiętajmy, że są ogniska, które warto rozniecać!

Składam Państwu wyrazy ogromnego uznania za zaangażowanie w życie szkoły. Wspólnie dbajmy o to, by szkoła była bezpieczna i przyjazna, aby panowała w niej zgoda i współpraca.

Drodzy Młodzi Przyjaciele,

niech rozpoczynający się rok szkolny będzie czasem, który umocni w Was poczucie, że szkoła to nie tylko miejsce nauki, ale także odkrywania świata, budowania wspólnoty, kształtowania wartościowych postaw i rozwijania zainteresowań.

Życzę Wam jak najlepszych stopni, przyjaźni i dobrej energii. Niech Wasze osiągnięcia godnie i chlubnie promują polską oświatę.

Całej społeczności szkolnej życzę wielu wykorzystanych szans oraz bezpiecznej nauki w nowym roku szkolnym 2022/2023.

Z serdecznym pozdrowieniem,

Justyna Kralisz


Dyrektor

Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Warszawa, dn. 31 sierpnia 2022 r.


Warszawa, 1 września 2022 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Szanowni Nauczyciele i Drodzy Uczniowie,

przed nami rok szkolny 2022/2023 – czas wielu nowych możliwości, odkrywania talentów, pogłębiania pasji i spełniania życiowych ambicji. Cieszę się, że już w tej chwili widoczne są efekty naszych kluczowych projektów i przedsięwzięć rozpoczętych jeszcze w ubiegłym roku szkolnym. Przed nami kolejne wyzwania, których celem jest stwarzanie młodym ludziom jak najlepszych szans do rozwoju. Zależy nam na tym, by każde z naszych działań było odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci i młodzieży, a także na wyzwania współczesności.

Głęboko wierzę w to, że nowoczesna edukacja to klucz do przyszłego wzrostu rozwoju gospodarczego naszego kraju oraz przepustka do kariery zawodowej. Dlatego też dzięki naszemu programowi Laboratoria Przyszłości zapewniamy uczniom dostęp do innowacyjnego sprzętu. Drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty i inne nowoczesne urządzenia znajdują się już niemal

w każdej szkole podstawowej. Jestem przekonany, że jest to rzeczywiste wsparcie w budowaniu kompetencji, które pozwalają młodym ludziom na zdobycie wykształcenia na najwyższym poziomie. Laboratoria Przyszłości, czyli największa w historii polskiej edukacji inwestycja cyfrowa, objęła także szkoły niesamorządowe oraz szkoły polskie za granicą. Kontynuacją programu są Mobilne Laboratoria Przyszłości, czyli specjalnie wyposażone busy, które od września 2022 roku można będzie spotkać we wszystkich województwach. Przeszkoleni edukatorzy będą odwiedzać szkoły i prowadzić dla uczniów i nauczycieli lekcje w formule warsztatowej.

Równie wielkim zainteresowaniem, już od momentu swojej inauguracji, cieszy się program Poznaj Polskę. Dzięki niemu w ubiegłym roku szkolnym bez mała pół miliona uczniów odwiedziło miejsca ważne dla rodzimej nauki, historii czy wspólnej kultury i tożsamości narodowej. Dlatego też to przedsięwzięcie, które w wyjątkowy sposób wspiera edukację patriotyczną, będzie kontynuowane również w tym roku.

W ostatnim czasie wprowadziliśmy zmiany w podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych. Dotyczą one przedmiotów takich jak historia, edukacja dla bezpieczeństwa oraz wiedza o społeczeństwie, którą od 1 września na poziomie podstawowym zastąpi historia

i teraźniejszość. Głównym założeniem HiT jest zaznajomienie ludzi młodych z najnowszymi wydarzeniami w kontekście dziejów Polski i świata. Nowy przedmiot ułatwi młodzieży ze szkół ponadpodstawowych poruszanie się w meandrach powojennej historii. Naszym celem jest nie tylko budzenie zainteresowania przeszłością, lecz także wyposażenie uczniów w umiejętności istotne

z punktu widzenia świadomego funkcjonowania w społeczeństwie. Bez zdolności do krytycznej

i racjonalnej oceny dziejów – trudno bowiem stanowić o postawach szacunku wobec dorobku cywilizacji europejskiej.

Jednocześnie naszą ambicją jest zagwarantowanie osobom młodym wiedzy, która pozwoli im na zgłębienie tajników ekonomii, gospodarki i marketingu. W przyszłym roku szkolnym chcemy wprowadzić przedmiot biznes i zarządzanie. Jego program będzie oparty na wiedzy specjalistów

z dziedziny zarządzania oraz na doświadczeniu przedsiębiorców.

Nowy rok szkolny przynosi zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli w zakresie awansu zawodowego, oceny pracy oraz w niewielkim zakresie – czasu pracy nauczycieli. Ich celem jest między innymi uproszczenie i odbiurokratyzowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli, a także zagwarantowanie uczniom i ich rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem.

Czekają nas również zmiany w organizacji egzaminów zewnętrznych. Termin egzaminu ósmoklasisty przesunęliśmy z kwietnia na maj i zrezygnowaliśmy z przeprowadzania egzaminu

z czwartego przedmiotu obowiązkowego. W roku szkolnym 2022/2023 egzamin maturalny po raz pierwszy będą zdawać absolwenci czteroletniej szkoły ponadpodstawowej – formuła 2023. Egzamin dojrzałości będzie przeprowadzony w formie ustnej i pisemnej. W formule 2023 zrezygnowaliśmy z trzydziestoprocentowego progu zdawalności wybranego przedmiotu dodatkowego. Zatem, aby uzyskać świadectwo dojrzałości, trzeba zdać egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej, tj. otrzymać co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania, oraz przystąpić do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, polskie szkoły są przygotowane do przyjęcia uczniów

z Ukrainy. Wierzę, że warunki, jakie stworzyliśmy, pozwolą wszystkim uczniom bezpiecznie kontynuować naukę w naszym systemie edukacji lub w systemie nauki zdalnej prowadzonej przez placówki w Ukrainie.

Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele, w swojej codziennej pracy podejmują Państwo starania na rzecz wychowania oraz kształcenia kolejnych pokoleń. Dziękuję za wzorową postawę, zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą. Bez doskonałego przygotowania merytorycznego, jakie zapewniają Państwo swym podopiecznym, ich sukcesy edukacyjne nie byłyby możliwe. Pragnę wyrazić wdzięczność za tworzenie warunków dogodnych do zdobywania wiedzy, rozwijania potencjału, ale i budowania atmosfery sprzyjającej wzmacnianiu wspólnoty szkolnej.

Drodzy Uczniowie, czas szkolnej nauki może być niezapomnianą przygodą, okresem zacieśniania koleżeńskich relacji, a nadto – przepustką do realizacji marzeń. W nowym roku szkolnym wszystkim Uczniom życzę odwagi w odkrywaniu świata, wytrwałości w dążeniu do obranych celów, a także wielu osiągnięć.Z wyrazami szacunku

Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki