Gabriel Narutowicz jako
kandydat rodziców na patrona szkoły

21.01.2023

Gabriel Narutowicz - KANDYDAT RODZICÓW na patrona szkoły

Rada Rodziców na posiedzeniu w czwartek, 19. stycznia br. w głosowaniu wyłoniła zdecydowaną większością głosów Gabriela Narutowicza, jako kandydata rodziców na patrona szkoły.

Głosowanie zostało poprzedzone krótką prezentacją zapoznającą z działalnością Gabriela Narutowicza na terenie Szwajcarii oraz możliwościami prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej, mającej na celu przybliżenie uczniom postaci patrona.

Zachęcamy Was do lektury załączonej prezentacji.

Stowarzyszenie Rodziców przy Szkole Polskiej w Zurychu

Gabriel Narutowicz: ur. 17 marca 1865, zm. 16 grudnia 1922

- Polski inżynier hydrotechnik/elektryk, wolnomularz, profesor Politechniki w Zurychu, minister robot publicznych, minister spraw zagranicznych, pierwszy prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

1. Działalność na terenie Szwajcarii

 • W roku 1886 Narutowicz przyjechał do Szwajcarii na leczenie w Davos.

 • 1887 – 1891 studiował na Politechnice w Zurychu, która ukończył z dobrym wynikiem. W czasie studiów pomagał Polakom ściganym przez carat, co spowodowało wydanie przez władze rosyjskie nakazu jego aresztowania i uniemożliwiło mu powrót do kraju.

 • W 1895 roku przyjął obywatelstwo szwajcarskie, a po ukończeniu studiów pierwszą posadę otrzymał w biurze budowy kolei żelaznej w St. Gallen.

 • W 1895 objął stanowisko szefa sekcji regulacji Renu, następnie był zatrudniony w biurze technicznym Kürsteinera. Zyskał sławę jako pionier elektryfikacji Szwajcarii. Kierował budową wielu hydroelektrowni, m.in. w Kubel w pobliżu Sankt Gallen, Monthey w kantonie Wallis, Etzelwerk w Einsiedeln, a jego największym dziełem była elektrownia na rzece Aare w Mühleberg niedaleko Berna.

 • W 1907 został profesorem w katedrze budownictwa wodnego na Politechnice w Zurychu, a w latach 1913–1919 dodatkowo dziekanem.

 • W czasie I wojny światowej brał udział w pracach Szwajcarskiego Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, należał do stowarzyszenia La Pologne et la Guerre w Lozannie.

 • W 1919 roku, na zaproszenie polskiego rządu, przybył do kraju, gdzie aktywnie zaangażował się w odbudowę odrodzonego po rozbiorach państwa polskiego.

 • 1920-1922 minister robót publicznych i ministra spraw zagranicznych w kolejnych polskich rządach

 • 9 grudnia 1922 Narutowicz został pierwszym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Argumenty popierające kandydata

 • Gabriel Narutowicz spędził dużą część życia w Szwajcarii, zdobywając tu wykształcenie, prace i szacunek społeczności lokalnej. Za co, jak sam mawiał, odwdzięczył się przyjmując propozycje pracy dydaktycznej na politechnice

 • jest osobą zasłużoną dla Szwajcarii w zakresie budowy i rozwoju kolejnictwa oraz energetyki wodnej

 • syn powstańca styczniowego, wychowany w duchu patriotycznym i umiłowania nauki

 • dom jego i jego żony Ewy był miejscem kontaktowym i tzw. przystanią dla przybywających z Królestwa Kongresowego polskich studentów

 • zasłużony dla odradzającej się po I wojnie światowej Polski, jego bogata wiedza inżynierska teoretyczna a przede wszystkim praktyczna było bardzo użyteczna dla odbudowy kraju. Jego znajomość języków przysłużyła się polskiej dyplomacji

 • można powiedzieć, że wymarzony patron dla polskiej szkoły z siedzibą w Zurychu, człowiek ceniący edukację oraz jej praktyczne wykorzystanie, zawodowo i społecznie będący częścią społeczności lokalnej, jednocześnie pozostający wierny sprawie polskiej, państwowiec do końca życia w służbie narodu

 • aspekt praktyczny: imię i nazwisko patrona nie zawierałoby polskich liter oraz wymowa w obu językach jest podobna

 • osoba, której działalność w środowisku lokalnym jest godna naśladowania

 • jest wiele przesłanek, które pozwalałyby uczennicom i uczniom polskiej szkoły w Zurychu być dumnym z uczęszczania do szkoły noszącej imię takiego patrona jak Gabriel Narutowicz

3. Możliwość prowadzenia pracy wychowawczej / dydaktycznej.

 • Tablica pamiątkowa w budynku głównym ETH Zurich (wstęp wolny)

 • Towarzystwo „Zgoda” w Zurychu organizuje uroczyste składanie kwiatów 3 maja i 11 listopada pod tablicą na ETH –obecność uczniów jest mile widziana

Lokalne publikacje:

https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=sbz-002%3A1973%3A91%3A%3A136

https://etheritage.ethz.ch/2017/08/18/vom-eth-professor-zum-staatsmann-gabriel narutowicz-1865-1922/

Film: Śmierć prezydenta

https://edukacjafilmowa.pl/smierc-prezydenta-1977/

Źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Narutowicz

https://dzieje.pl/postacie/gabriel-narutowicz-1865-1922