Stowarzyszenie Rodziców przy Szkole Polskiej w Zurychu

Posiedzenie Rady Rodziców i Zarządu Stowarzyszenia

W sobotę 16 września 2023 odbyło się pierwsze posiedzenie rady rodziców / zarządu Stowarzyszenia Rodziców przy Szkole Polskiej w Zurychu (dalej Stowarzyszenia) w roku szkolnym 2023/2024.

Rada rodziców działa w oparciu o regulamin swojej działalności (tekst tutaj), który został zatwierdzony na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2023 roku.

Nowy skład gremium tworzą przedstawiciele reprezentujący 19 oddziałów klasowych :


1.  Agnieszka Szydłowska (Oddział Dziecięcy 1)

2.  Maja Łysienia (Oddział Dziecięcy 2)

3.  Aleksandra Woryna (1a) – zastępca skarbnika

4.  Paweł Grzegorz Stach (1b)

5.  Joanna Gołdyś (2a) – zastępca przewodniczącej

6.  Lucjan Kudełka (2b)

7.  Krystyna Drobnik / Agnieszka Kohlbrecher-Wilk (3a)

8.  Renata Jankowiak (3b)

9.  Angelika Hołowiak (4a)

10. Ewelina Jóźwik (4b)

11. Ewa Lutter (5a) – przewodnicząca

12. Anna Mazurek (5b)

13. Monika Wiedbeck (6) – skarbnik  /  Małgorzata Kulig (6) – sekretarz

14. Agnieszka Adamska (7)

15. Agnieszka Lipczyńska (8)

16. Anna Rybczyńska (I-II LO)

17. Tomasz Dziekoński (III/IV LO).
 

Podczas pierwszego posiedzenia rada rodziców podjęła między innymi następujące decyzje:

Rada Rodziców 2023

Przedstawiamy portret nowej rady rodziców:

Stoją od lewej: Anna Rybczyńska, Maja Łysienia, Lucjan Kudełka, Monika Wiedbeck, Paweł Grzegorz Stach, Ewa Lutter, Małgorzata Kulig, Tomasz Dziekoński, Krystyna Drobnik, Aleksandra Woryna, Anna Olchawa (4a), Agnieszka Kohlbrecher-Wilk, Agnieszka Lipczyńska;
Kucają od lewej: Joanna Gołdyś, Ewelina Jóźwik, Agnieszka Szydłowska.

Zapraszając do współpracy mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się zrealizować wiele projektów szkolnych!

Plan lekcji na wrzesień 2023

Zapraszamy rodziców, zwłaszcza tych zaczynających przygodę z naszą szkołą, do zapoznania się z informacjami w zakładce "Dla rodziców"

Od nowego roku szkolnego 2023 / 2024 informacje i aktualności związane z wydarzeniami szkolnymi będą publikowane na stronie zurych.orpeg.pl. Na stronie szkola.ch będą publikowane informacje związane z działalnością Stowarzyszenia Rodziców przy Szkole Polskiej w Zurychu.

Zmiana ta wynika z konieczności dostosowania się do wymogów ORPEG-u - organu prowadzącego i nadzorującego działalność szkół polskich poza granicami Polski.


Nadchodzące wydarzenia:

15.09.2023
STRAGAN POMOCY 3.0

już wkrótce - w sobotę 23 września

od 10:30 do 13:00