Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Bernie z siedzibą w Zurychu

Zapraszamy do zapoznania się ze Statutem szkoły.

Dokument dostępny w formacie PDF