Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Bernie z siedzibą w Zurychu

10.12.2020

Uwaga!!! W związku z uruchomionymi od 12.12.2020 zajęciami zdalnymi na platformie Google Classroom prosimy rodziców o dokładne zapoznanie się ze szczegółowymi instrukcjami wysłanymi przez nauczycieli drogą mailową. Prosimy też jak najszybciej sprawdzić, czy uczniowie mają dostęp do swoich kont w domenie szkola.ch. W tym celu prosimy o wejście na stronę www.gmail.com, zalogowanie się na przekazane przez nauczyciela konto ...@szkola.ch i zaakceptowanie zaproszeń (są to nowe zaproszenia do innych zajęć niż wiosną!) od nauczycieli do udziału w zajęciach. Dodatkowo prezentujemy krótki film z przedstawioną procedurą dołączania do lekcji i przechodzenia między zajęciami: Classroom-instrukcja.

W razie problemów z dostępem do konta prosimy o kontakt z wychowawcami klas lub bezpośrednio z administratorem: administrator@szkola.ch

08.12.2020

Zajęcia w trybie zdalnym

Szanowni Państwo,

zgodnie z bieżącymi zaleceniami władz miejscowych od 12 grudnia do 28 lutego zajęcia w Szkole Polskiej będą się odbywać w trybie zdalnym.

Rozkład spotkań online będzie dostosowany do aktualnego planu lekcji.

Z poważaniem i życzeniami zdrowia
Agnieszka Vavricek

6.12.2020

Wyniki głosowania w ramach korespondencyjnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Gründungskomitee der Polnischen Schule in Zürich z dnia 06.12.2020.

  • Frekwencja: odesłano 169 z 229 kart do głosowania, co stanowi 73,80% uprawnionych do głosowania

  • Głosy ważne: 166

  • Głosy nieważne: 3

  • Głosy za: od 164 (97,04%) do 166 (98,22%) - w zależności od głosowanego punktu

  • Głosy przeciw: od 0 (0%) do 1 (0,59%) - w zależności od głosowanego punktu

  • Głosy wstrzymujące się: od 0 (0%) do 1 (0,59%) - w zależności od głosowanego punktu

Członkowie stowarzyszenia otrzymają drogą elektroniczną szczegółowy protokół z głosowania.

Od dnia 06.12.2020 Stowarzyszenie funkcjonuje pod nową nazwą "Elternverein bei der Polnischen Schule in Zürich" / „Stowarzyszenie Rodziców przy Szkole Polskiej w Zurychu”.

21.08.2020

Wyciąg z koncepcji ochronnej szkoły Hansa Aspera oraz Manegg opracowany na podstawie federalnego rozporządzania ogłoszonego w celu zwalczania epidemii COVID-19

Zasady i zalecenia rządu federalnego, kantonu i tej koncepcji ochronnej muszą być przestrzegane przez wszystkie osoby w szkole.

Czytaj dalej ...

Zapraszamy do zapoznania się ze Statutem szkoły.