Strona glowna
Kadra Nauczycielska
Rada SPZ
Plan lekcji
Lokalizacja
Formularze
Biezace informacje
Sponsorzy


Znajdują się tutaj informacje o działalności szkoły, terminach zajęć, osiągnięciach i wyzwaniach. Pobrać można materiały szkolne, formularze i inne ważne dokumenty.

Szkoła Polska w Zurychu rozpoczła swoją działalność 6 września 2006 roku. Organem koordynującym i sprawującym nadzór pedagogiczny jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie.

Realizujemy uzupełniający plan nauczania w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego.

Lekcje odbywają się w systemie stacjonarnym kształcenia uzupełniającego od 4 do 6 godzin tygodniowo (zajęcia w soboty).

Uczeń konczący naukę w danym roku szkolnym otrzymuje świadectwo szkolne według zasad i wzorów obowiązujących w systemie oświaty Rzeczypospolitej Polskiej.
Galerie
zdjec
Relacje
wideo
TopLast update: 04.07.2012 by S.J. email

SPZ, Szkola Polska w Zurychu, SPK przy Ambasadzie R.P. z siedziba w Zurychu, Polnische Schule in Zurich, Polish School in Zurich, Szkola podstawowa w Zurychu, Gimanzjum w Zurychu, Liceum Og?lnokszta?c?ce w Zurychu, Zurich, Szkolny Punk Konsultacyjny przy Ambasadzie R.P. w Bernie z siedziba w Zurychu